Ord på Gården

På ett lantbruk används många ord som för den som inte bor på gård, är svåra att hålla koll på. Här tänkte jag därför göra en liten ordlista.

Kviga = När en ko får en flick-kalv är det en kviga. Hon är kviga ända tills hon får sin första kalv.

Stut = En kastrerad tjur

Djupströbädd = När korna går inne på vintern har man dem ofta på djupströbädd. Innan man tar in korna på hösten lägger man först ut en bädd av halm. När korna kommer in bajsar de där de står och det hamnar ofta i ”sängen”/den halm man lagt ut. Då  lägger man på ny halm ovanpå så att korna ska slippa ligga direkt på sitt bajs. Man kan säg att man sopar bajset under mattan. Beroende på hur många djur man har och vad de får att äta, så behövs olika mycket halm. Vinterhalvåret 2015-2016 la vi in tre stora halmbalar en gång i veckan. Och två gånger under stallperioden fick vi köra ut allt med hjälp av traktor.

Liggbåsstall – I ett liggbåsstall går korna fritt på samma sätt som t.ex. på djupströ, men isstället för att ha en bädd av halm har varje ko ett bås att lägga sig i. Det ser inte lika mysigt ut som i djupströbädden, men kon som ligger i liggbås trivs bra eftersom hon oftast får ligga mer ifred. Hon behöver inte resa sig för att chefen kommer in och tvunget ska ha en speciell plats, mer än om hon möjligen ska ha precis samma bås. I djupströbädden blir ofta alla kor uppjagade av chefen eftersom chefen ofta inte vet exakt var hon ska ligga och förmodligen ligger det flera djur i vägen på väg till hennes favoritplats. Det slipper alltså djuren i liggbås.

Utgödsling och skrapgång = I ett stall med liggbås finns det ofta en gång bakom där korna ligger. Där hamnar nästan allt bajs. I ett liggbås-stall finns det ofta en skrapa som kör fram och tillbaka automatiskt i den ”bajs-gången”. Denna skrapa kallas för utgödsling och gången kallas vanligtvis för skrapgång.