Om oss och gården

Hamrekulla ligger i hjärtat av Halland, i inlandet av Falkenbergs kommun. Vi som bor på gården är två vuxna och tre barn/ungdomar. På gården bor också ett antal kor med kalvar och ungdjur, fyra hästar, några katter och en hund.

För oss är miljöfrågor otroligt viktigt. Vi bor väldigt nära naturen och ser hur viktiga alla djur och växter är som bor här. Bland annat tycker vi att korna är oskyldigt anklagade för att stå bakom vår nuvarande miljökris. Att vår miljö är hotad, det är vi helt med på. Men att det är kornas fel kan vi inte förstå att någon kan tro. För hundra år sedan fanns det betydligt fler betande, rapande och fisande nötkreatur än vad det gör idag. Däremot fanns det betydligt färre bilar och flygplan för hundra år sedan. Eftersom miljöproblemen har ökat de senaste hundra åren så borde det väl ha att göra med något som vi människor har förändrat. Vi på gården Hamrekulla är helt övertygade om att det är den ökade användningen av fossilt bränsle som är skurken i vår tids miljödrama.

På den här sidan kommer du att få ta del av våra ”bevis” för att korna är oskyldiga och flera andra tips för att vår planet ska må lite bättre.